Oddaja povzetka

Oddaja povzetka – Vabilo, navodila, splošne informacije


Online oddaja prispevka - ZAPRTO!

Oddaja povzetkov je zaprta!

Oddaja povzetka

Vabilo

Vabimo vas na II. slovenski kongres elektroporacije, kjer bomo izmenjali izkušnje in znanje, predvsem pa se bomo spoznali, si zaupali kaj delamo ter kaj nameravamo delati. Doktorski študenti bodo predstavili svoje teme disertacij, izkušenejši raziskovalci pa bomo v krajših in daljših predstavitvah predstavili svoje nedavne dosežke in načrtovane usmeritve za prihodnje raziskovalno delo.

Navodila

Pri postopku oddaje prispevka bo potrebno vnesti določene podatke. Preden začnete postopek oddaje, preglejte ta seznam.

Splošne zahtevane informacije in omejitve prispevkov

  • Naslov — dolžina je omejena na 200 znakov;
  • Avtorji in ustanove (organizacija): Izpisana naj bodo celotna imena vseh avtorjev (ime in priimek) skupaj s pripadajočimi ustanovami (organizacija, naslov, država) ter elektronskim naslovom;
  • Označite avtorja, ki bo delo predstavljal (prejme se elektronsko vabilo za naložitev predstavitve /plakata nekaj dni pred kongresom;
  • Označite odgovornega avtorja (elektronsko prejme vso korespondenco glede oddaje prispevka);
  • Telo povzetka — 1000 znakov vključno s presledki;
  • Ključne besede (3-5).

Dodatne informacije

Navedite vrsto predstavitve. Izbirate lahko med:

  • Ustna predstavitev
  • Posterska predstavitev

Opomba: Del postopka oddaje je tudi izbira vsaj enega ožjega področja elektroporacije, ki najbolj ustreza prispevku. Ta izbira nima nobenega vsebinskega pomena za kongres, lahko izberete katerokoli področje (vsaj enega pa je treba izbrati, da sistem dovoli oddajo prispevka).

Pomebne informacije

Vsi prispevki naj zajemajo originalno delo.

Prispevki naj bodo napisani v slovenskem jeziku.

Prosimo, da so prispevki v slovnično pravilni obliki. Prispevki bodo objavljeni v takšni obliki kot bodo prejeti.