Vabljeni predavatelji

Vabljeni predavatelji

Matevž Jan

Zdravljenje srčnih aritmij z elektroporacijo – klinične izkušnje v Sloveniji, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Urška Kamenšek

Kaj smo se naučili o uporabnosti genskega elektroprenosa za cepljenje na modelu cepiva proti COVID-19, Onkološki inštitut Ljubljana

Bor Kos

Vloga numeričnega modeliranja v klinični elektroporaciji, UL Fakulteta za elektrotehniko

Urša Lampreht Tratar

Elektrokemoterapija v veterinarski onkologiji – ali obstajajo biomarkerji?, Onkološki inštitut Ljubljana

Sebastjan Merlo

Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjev, Onkološki inštitut Ljubljana

Nina Kovačević

Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjev, Onkološki inštitut Ljubljana

Lea Rems

Potencial reverzibilne elektroporacije za gensko terapijo srca: Pregled skozi zasnovo novega ERC-StG projekta, UL Fakulteta za elektrotehniko