Navodila za ustne in poster predstavitve

Navodila za predavatelje

na II. slovenskem kongresu elektroporacije

Ustne predstavitve

Po programu so predvideni trije tipi ustnih predstavitev:

 • glavne (keynote) ustne predstavitve
 • običajne/navadne ustne predstavitve in
 • hitre/bliskovite (flash) ustne predstavitve posterjev

Za glavne predstavitve je na voljo maksimalno 30 minut; pripravite za 25 minut predstavitve in pustite 5 minut za vprašanja/diskusijo.

Pri običajnih predstavitvah, za katere je predvideno maksimalno 15 minut; pripravite za 10-12 minut predstavitve in pustite 3-5 minut za vprašanja/diskusijo.

Za hitre/bliskovite (flash) predstavitve so navodila objavljena spodaj, v slovenskem in angleškem jeziku.

Poskrbite, da boste v predavalnici dovolj zgodaj pred predavanjem oz. pred začetkom sekcije že namestili (prekopirali) svojo predstavitev na prenosnik (pomaga vam Rok Šmerc), ki bo v predavalnici namenjen za predstavitve. Podprta formata sta MS PowerPoint in Adobe PDF. Če želite, ni nujno, lahko uporabite naslovni slide, prenos: Naslovna PPTX prosojnica II. slovenski kongres elektroporacije.


Poster predstavitve

Poster format in dimenzije

Panoji, ki bodo na voljo za predstavitve posterjev na kongresu, merijo 1000 × 2000 mm, tj. širina × višina (glejte spodnjo sliko), vendar vsa ta površina ni na voljo za vaš poster. Največja priporočena velikost/format, je format tiska A0, tj. 841 × 1189 mm (širina × višina). Prosimo, razmislite o uporabi priporočenega formata, čeprav lahko izberete tudi poljubno drugo velikost (vse do največje velikosti, ki je 900 x 1700 mm). V vsakem primeru pa mora biti vaš plakat pokončno usmerjen.


predpisana poster orientacija


poster panoji


Navodila za bliskovite/hitre (flash) predstavitve posterjev

 1. Omejite svojo predstavitev na tri štiri diapozitive in eno minuto dve minuti.
 2. Osredotočite se na zgodbo: Začnite s privlačnim uvodom, ki postavi osnovo za preostanek predstavitve. Na naslednjem diapozitivu predstavite nekaj ozadja o problemu, ki ga želite rešiti ali o raziskovalnem vprašanju, ki ga obravnavate. Zaključite s povzetkom rezultatov in njihovim pomenom, pri čemer izpostavite, kaj vaše delo naredi edinstveno in učinkovito.
 3. Predstavitev naredite gledljivo: Uporabite jasno in jedrnato besedilo in kakovostne slike. Izogibajte se preveč besedila ali načičkanosti, in poskrbite, da bodo vaši diapozitivi enostavni za branje iz daljave.
 4. Navdušite občinstvo: Vaš cilj je, da si vas poslušalci zapomnijo in da jih spodbudite, da se z vami pogovorijo pri vašem posterju. Vključite interaktivne elemente in bodite pripravljeni podrobneje predstaviti svojo raziskavo med sekcijo posterjev.
 5. Vadite svojo predstavitev: večkrat preizkusite svojo bliskovito predstavitev, da zagotovite gladko in samozavestno izvedbo v omejenem času. Štopajte se in se prepričajte, da ste znotraj časovnega okvirja in da ste svoj čas učinkovito porabili. Razmislite o vključevanju govorice telesa za izboljšanje vašega nastopa.
 6. Ne pozabite, bliskovite predstavitve so namenjene temu, da pritegnete tiste poslušalce, ki jih najbolj zanima vaše raziskovalno delo, ne da predstavite vse svoje rezultate.

Z upoštevanjem teh navodil lahko ustvarite učinkovito in privlačno predstavitev vašega posterja, ki vam bo pomagala izstopati in maksimalno izkoristiti sekcijo posterjev.

Da zagotovimo čim bolj tekočo predstavitev pošljite svoje predstavitve v pptx formatu na naslov , najkasneje do srede 13. marca do 23:59 (CET).


Instructions for Flash Poster Presentations

 1. Limit your presentation to three four slides and one minute two minutes.
 2. Focus on telling a story: Start with an attention-grabbing introduction that sets the stage for the rest of your presentation. Use the next slide to provide some background information on the problem you are trying to solve or the research question you are addressing. Conclude with a summary of your findings and their significance, highlighting what makes your work unique and impactful.
 3. Make it visually appealing: use clear and concise text, high-quality images, and graphics to convey your information. Avoid too much text or clutter, and make sure your slides are easy to read from a distance.
 4. Engage your audience: your goal is to leave a lasting impression and encourage the audience to come talk to you at your poster. Ask questions, incorporate interactive elements, and be prepared to share more details about your research during the poster session.
 5. Rehearse your presentation: practice your flash poster presentation several times to make sure you can deliver it smoothly and confidently. Time yourself to make sure you stay within the one-minute time limit, and consider incorporating gestures or body language to enhance your presentation.
 6. Remember, the flash poster presentations are a tool to get people interested in your research get them to join you for more in depth conversation at the poster, and not intended to present all your results.

By following these instructions, you can create an effective and engaging Flash poster presentation that will help you stand out and get the most out of your poster session.

Deadline for submitting your slides in pptx format to email is Wednesday, March 13 at 23:59 (CET).